30.9.2013

Legislativní novinky v souvislosti s daňovou praxí

 

Základem rekodifikace soukromého práva jsou tyto již platné zákony, které vstoupí v účinnost k 1.1.2014:

Zákon č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník

Zákon č. 90/2012 Sb. - zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

 

Doprovodná legislativa k rekodifikaci soukromého práva:

Zákon č. 256/2013 Sb. - nový katastrální zákon (účinnost 1.1.2014)  - reaguje na změnu NOZ, že budova je součástí pozemku. Stavby budou nově předmětem evidence v katastru nemovitostí jen v případě, kdy nejsou součástí pozemku (vlastník stavby není současně i vlastníkem pozemku), dále se nově posiluje princip důvěry v pravdivost  zapsaných údajů, a nově vzniká i možnost zapsat právo nájmu nebo vlastnické právo stroje odlišné osobě od vlastníka pozemku (což slouží k ochraně nájemce a vlastníka stroje) 

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti, který měl mít dopad na podmínky uplatnění snížení základu daně pro "neziskové organizace" podle §20/7 Zákona o dani z příjmů Senát odmítl. Nepočítá se, že tato novinka bude platit od 1.1.2014 a neziskové subjekty budou postupovat při snížení základu daně stejně jako dosud.

Senátem byly dne 12.9.2013 zamítnuty i změny daňových zákonů související s rekodifikací soukromého práva a nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který měl nahradit zákon o dani z převodu nemovitostí. Zamítnutím těchto zákonů v době, kdy je Sněmovna rozpuštěna, nastala situace, kterou se vláda v demisi pokusí řešit pomocí zákonného opatření, které by následně mělo být schváleno sněmovnou vzniklou z podzimních  předčasných voleb.

 

 

© 2013 vytvořil Jan Kárník, provozováno na Joomla!