31.8.2013

Povinnost společníků podílet se na úhradě ztrát společnosti s ručením omezeným

Vykázaná účetní ztráta snižuje vlastní kapitál společnosti a právě výše vlastního kapitálu zajímá bankovní analytiky při vyhodnocení žádosti o úvěr. To může být situace, kdy se společníci rozhodnou pro změnu společenské smlouvy a zaváží se k úhradě ztráty. Poskytnutí peněžních prostředků na účet společnosti vyřeší problém se získáním úvěru, stejně tak je možné uhradit ztrátu z nesplacené půjčky společníků.

Než se společníci rozhodnou k tomuto kroku je důležité si uvědomit fakt, že vložené peníze společnost nikdy nevrátí. A pokud společnost bude v následujících obdobích rozdělovat zisk, bude podléhat standardnímu zdanění (v současnosti 15% srážkové dani, v návrhu novely Zákona o dani z příjmu je navrženo osvobození pro zisky vytvořené za rok 2013 a později, je otázkou v jaké podobě bude novela zákona schválena)

Při chystaném prodeji obchodního podílu je tento krok naopak vhodný, zejména pokud se prodává obchodní podíl, u něhož doba mezi nabytím a převodem přesahuje časový test 5 let a tím jsou příjmy z převodu obchodního podílu osvobozeny podle §4/1 písm. r

 

 

 

 

 

 

© 2013 vytvořil Jan Kárník, provozováno na Joomla!