14.2.2014

Výsadba lesa v účetních předpisech roku 2014

Podle §507 Zákona č. 89/2012 občanského zákoníku je součástí pozemku rostlinstvo na něm vzešlé.

Je vžitou praxí, která má plnou oporu v účetních a daňových předpisech, že cena pozemku je včetně porostu (s výjimkou pěstitelských celků trvalých porostů) a to i v případě, že soudní znalec oceňuje zvlášť cenu porostu. V § 47 odst. 12 vyhlášky č.500/2002 Sb. se výslovně stanoví, že ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů (7 odst.4).

Les je neodpisovaným dlouhodobým hmotným majetkem. Hodnota lesního porostu je s ohledem na jeho růst sice proměnlivá, ale protože podle lesního zákona musí být porost rovnoměrně a plynule obnovován, přírůstek a úbytek lesního porostu se neúčtuje a ocenění lesa se proto nemění. Lesní porost tedy zůstane evidován v hodnotě pozemku, i když budou stromy vykáceny a prodány jako dřevní hmota. Veškeré výdaje na pěstování lesa, např. na čištění mýtin, výsadbu, ochranu proti škůdcům, průběžné prořezávky apod. jsou provozními výdaji. Ve výdajích na pěstování lesa lze uplatnit rezervu na pěstební činnost podle §9 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Přitom lze uplatnit i výdaje na pěstování lesa, které převýší vytvořenou rezervu na pěstební činnost.

Jestliže se vykácí lesní porost, výdajem jsou náklady na vykácení, resp. rezerva na pěstební činnost, a příjmem je tržba z prodeje dřeva. Do nákladů nelze zahrnout hodnotu lesního porostu. Do vegetačního vzrůstu lesního porostu lze provozovat přidruženou lesní těžbu, např. zužitkování těžebního odpadu, prodej stromků apod

 

Související předpisy:

Zákon o dani z příjmů §26/2 – definuje hmotný majetek, v tomto přehledu nejsou a nikdy nebyly uvedeny pozemky.

Zákon č. 563/91 Sb o účetnictví - §28 poslední věta – pozemky se neodepisují

Vyhláška č. 500/2002 Sb. - §7/1, §47/12 – ocenění pozemků, §56/10 písm. a) pozemky se neodepisují

 

 

 

 

© 2013 vytvořil Jan Kárník, provozováno na Joomla!