28.8.2014, aktualizace 17.3.2015

Zdanění přijatých dividend u fyzických osob v roce 2014


Příjmy z dividend jsou zdaněné  u zdroje srážkovou daní, kterou odvádí společnost vyplácející dividendy. Řada poplatníků si však neuvědomí, že i dividendy z cenných papírů obchodovaných na pražské burze nemusí být zdaněny českou srážkovou daní, ale srážkovou daní státu, který dividendu vyplácí a za určitých okolností je možné část daně získat zpět. Informace o státu, který vyplácí a uplatňuje u dividend srážkovou daň poskytuje každá společnost na svých webových stránkách.

Dividendy podléhající české srážkové dani podle §36 se nezahrnují do přiznání a tím veškeré povinnosti  se zdaněním tohoto příjmu končí. Jedná se například o akcie ČEZ, O2 C.R. Naopak dividendy podléhající zahraniční srážkové dani jsou zdanitelným příjmem u českého rezidenta podle §8 odstavec 1 písm. a). Tak vzniká otázka povinnosti podat přiznání. Hraniční částka příjmů zakládající povinnost podat přiznání závisí na osobě poplatníka:

1) osoba s příjmy ze závislé činnosti je povinna podat přiznání pokud má dani podléhající příjmy vyšší než Kč 6.000,-  dle §38g odst. 2)

2) osoba pobírající starobní důchod do výše Kč 306.000 za rok 2014 mající příjmy z dividend zdaněných zahraniční srážkovou daní přes Kč 15.000,- má v roce 2014 také povinnost podat přiznání. Pozor jedná se o hrubý příjem z dividend tzn. před zdaněním srážkovou daní ne o částku připsanou na účet po zdanění.

3) podnikatel s příjmy podle §7, kterému vznikla povinnost podat přiznání z titulu svých příjmů, musí zahrnout příjem z dividend zdaněných zahraniční srážkovou daní vždy.

V daňovém přiznání se příjmy z dividend budou uvádět pod §8, ve většině  smluv o zamezení dvojímu zdanění jsou tyto příjmy zdaněny metodou zápočtu, což vede k použití přílohy č. 3 přiznání. Příjem z dividend se uvede v hrubé výši, započte se sražená daň do limitu stanoveného smlouvou o zamezení dvojímu zdanění příslušného státu a vypočte česká daň z příjmů.

Rozdíl mezi dani sraženou a započtenou v přiznání je možné nárokovat ke vrácení u finanční správy státu v němž byla odvedena srážková daň.

Podle mých dosavadních zkušeností se klientům nejvíce vyplácí žádosti o vrácení srážkové daně z Rakouska, kde je možno nárokovat vratku ve výši 15% z hrubé dividendy (sražená daň 25%, 10% se započte v přiznání na českou daň). Jedná se o dividendy z akcie ERSTE BANK a VIG. Od roku 2014 rakouská finanční správa výrazně zpřísnila požadavky na doložení žádosti o vratku srážkové daně zejména pro právnické osoby.

Akcie NWR při výplatě dividend podléhala nizozemské dani 15%, zápočet v přiznání 10%, možná vratka 5%, nutno požádat do 3 let od uplynutí kalendářního roku v němž byla daň sražena. 

Akcie Pegas podléhá při výplatě lucemburské srážkové dani 15%. Od 31.7.2014 vstoupila v platnost nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění, pro její aplikaci je vhodná konzultace.

 

 

 

 

 

© 2013 vytvořil Jan Kárník, provozováno na Joomla!