Služby 

Poskytované služby v oblasti:

  • daně z příjmů právnických osob pro podnikatelské subjekty a vybrané typy neziskových subjektů
  • daně z příjmů fyzických osob, včetně zdanění zahraničních příjmů, zastupování při vyřízení vratky zahraniční srážkové daně z dividend
  • daně z přidané hodnoty
  • daně silniční
  • daně z nemovitostí
  • účetní poradenství pro účetnictví vedené podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele a Vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro nevýdělečné organizace
  • poradenství při řešení vazeb obchodního práva na účetnictví a daně
  • vedení účetnictví, daňové evidence při uplatnění skutečných výdajů , evidence příjmů při uplatnění  výdajových paušálů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 vytvořil Jan Kárník, provozováno na Joomla!